YÜZEY KARAKTERİZASYONU SİSTEMİ

 
          BET cihazı mikro, mezo veya makro boyutta gözenek içeren toz veya katı numunelerde fiziksel adsorbsiyon yöntemiyle gözenek boyutunu ve dağılımının yüksek ve düşük basınçlarda belirlenmesinde kullanılır. Yöntem, numune yüzeyinin tek bir moleküler tabaka ile kaplanması için gerekli gaz miktarının hesaplanması prensibine dayanır. Bu hesaplamada Brunauer Emmett ve Teller teorisi kullanıldığından cihazın yaygın bir diğer ismi BET’tir. Katalizöerler, seramikler, mineral ve maden ürünleri, sinterlenmiş malzemeler, yapı malzemeleri, iyon değiştirici reçineler, aktif karbon, zeolit ilaç hammaddeleri, metalurjik tozlar, aşındırıcılar ve polimerler gibi katı ve toz haldeki birçok malzemenin yüzey alanlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.
 

OANTACHROME AUTOSORB IQ2

Görüntüleme ve analiz arasında kesintisiz geçiş. Standart tarifler, ayar prosedürlerini basitleştirdiği gibi, geniş bir kullanıcı yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamak için genel amaçlı, termal tip SEM'dir. Standart 5 eksenli motor kademesi, ilgili alanı bulmayı kolaylaştırır.
 
 
 
 
 

YÜZEY KARAKTERİZASYONU İÇİN BAŞVURU FORMU