TOPLAM ORGANİK KARBON CİHAZI

 
          Toplam organik karbon suda bulunan çözünmemiş organik madde ve çözünmüş karbon içeriğinin ölçüsüdür. Toplam organik karbon analizi ile su içinde bulunan organik kirleticilerin kaynaklarının izlenebilmesi ve suların kullanım amacına göre sınıflandırılması mümkün olmaktadır. Sistem 680°C de yakma katalitik oksidasyon metodu ile çalışmaktadır. 4 µg/L ile 30,000 mg/L arasında ultra geniş bir ölçüm aralığı sunan bu analizörler ile NDIR ile koordineli olarak 4 µg/L lik dedeksiyon limitlerine kadar inilebilmektedir. Bu yakma katalitik oksidasyon metodu ile elde edilebilen en yüksek hassasiyet seviyesidir. İlave olarak, yakma katalitik oksidasyon metodu sayesinde yalnızca kolay dekompoze olabilen düşük molekül ağırlıklı organik bileşiklerin değil aynı zamanda çözünmeyen dekompoze olması zor ve makromoleküler organik bileşiklerin de verimli bir şekilde okside olmasını mümkün kılmaktadır.
 

SHİMADZU TOC-L

TOC-L serisi ile çeşitli seçenekler çeşitli fonksiyonel geliştirmelere olanak sağlar. Bunlar arasında, TOC ve TN'nin (toplam nitrojen) eş zamanlı ölçümü, kompresör havasının kullanımı (bir taşıyıcı gaz arıtma kiti eklendiğinde) ve gaz numunelerinin ve katı numunelerin (gaz olduğunda) ölçümü yer alır.
   
 
 
 
 

TOPLAM ORGANİK KARBON SİSTEMİ İÇİN BAŞVURU FORMU