SIVI KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ

 
          Sıvı numuneler içindeki bileşenlerin miktarlarının belirlenmesi ve yapılarının aydınlatılması amacıyla kullanılır. Bu cihazda kromotografik ayrım için HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) ve dedeksiyon için MS (Kütle Spektrometresi) üniteleri birlikte kullanılır. UV ve floresans dedektörlü HPLC sistemi ve MS üniteleri birbirinden bağımsız olarak da çalıştırılabilmektedir. Yüksek duyarlılık ve kolay uygulanabilirlik özellikleriyle LC-MS/MS termal olarak kararsız moleküllerin analizinde çok tercih edilen bir ayırma yöntemidir. Pestisit, vitamin, fenolik bileşen analizleri ve daha birçok analiz yapılabilmektedir.
 

THERMO SURVEYOR TSQ QUANTUM ACCESS

Piyasadan gelen geri bildirim ve en son teknolojiyi kullanan TruSpec Micro cihazı, katı veya sıvı mikro numunelerde karbon, hidrojen, azot, kükürt ve oksijen tayininde optimum performans sunar. Bu sistem, hızlı analiz zamanı ve daha az bakım gerektirmekle birlikte güvenilir ve tutarlı performans sunmaktan geri kalmaz.
 
 
 
 
 

SIVI KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ ÖLÇÜM SİSTEMİ İÇİN BAŞVURU FORMU