NÜKLEER MANYETİK REZONANS

 
          Nükleer manyetik rezonans günümüzde organik bileşiklerinin yapılarının aydınlatılmasında en çok başvurulan yöntemdir. NMR’nin çalışma prensibi atom numarası ve/veya kütle numarası tek sayı olan atomların çekirdeklerinin dış bir manyetik alanın etkisi altındayken uygun radyo frekansındaki bir foton ile rezonansa gelmesi ilkesine dayanır. NMR tekniği ile bir bileşikte atomların bağlanma şekillleri, kimyasal bağların niteliği gibi yapısal özelliklerin aydınlatılması mümkündür. Analiz için örnekler dötero dimetilsülfoksit veya kloroform gibi dötero çözücüler kullanılarak hazırlanır. Laboratuvarımızda çekirdeklerine ait NMR ve APT, COSY, HMQC, HMBC, NOESY spektrumları alınabilmektedir.
 

AGILENT 400/54 (400 MHZ)

Piyasadan gelen geri bildirim ve en son teknolojiyi kullanan TruSpec Micro cihazı, katı veya sıvı mikro numunelerde karbon, hidrojen, azot, kükürt ve oksijen tayininde optimum performans sunar. Bu sistem, hızlı analiz zamanı ve daha az bakım gerektirmekle birlikte güvenilir ve tutarlı performans sunmaktan geri kalmaz.
 
 
 
 
 

NÜKLEER MANYETİK REZONANS ÖLÇÜM SİSTEMİ İÇİN BAŞVURU FORMU