NANO PARTİKÜLLERDE PARTİKÜL BOYUTU VE ZETA POTANSİYELİ ÖLÇÜM CİHAZI

 
          Zetasizer cihazı, kollaidal çözeltilerde partiküllerin boyutunu, zeta potansiyelini ve molekül ağırlığını bulmak için kullanılan cihazdır. Seramik ve ilaç sektöründe çok önemli bir yer tutan kolloidlerin kararlılığı, partiküller arasındaki itme ve çekme kuvvetini belirleyen zeta potansiyeli ile yakından ilgilidir. Zetasizer cihazı, belirli bir potansiyel altında hareketi sağlanan tanelerin hızını belirleyerek zeta potansiyelini hesaplamaktadır. Zetasizer, polimer ve proteinler (küme ölçümleri), nanoparçacıklar, emülsiyon kararlılığı (tane boyutu büyüklüğü ve zeta potansiyel), pigmentler (pigment rengi ve tonu tane boyutu büyüklüğüne bağlıdır), atık su arıtımı (atık suyun içindeki tanelerin topaklandırılma koşulları), seramik prosesleri (seramik süspansiyonlarının dağılma kalitesi), sıvı mürekkep ve toner analizleri gibi kullanım alanlarına sahiptir.
 

MALVERN/ZETASİZER NANO ZSP

Piyasadan gelen geri bildirim ve en son teknolojiyi kullanan TruSpec Micro cihazı, katı veya sıvı mikro numunelerde karbon, hidrojen, azot, kükürt ve oksijen tayininde optimum performans sunar. Bu sistem, hızlı analiz zamanı ve daha az bakım gerektirmekle birlikte güvenilir ve tutarlı performans sunmaktan geri kalmaz.
 
 
 
 
 

NANO PARTİKÜLLERDE PARTİKÜL BOYUTU VE ZETA POTANSİYELİ ÖLÇÜM CİHAZI İÇİN BAŞVURU FORMU