İNCE FİLM ÜRETİM SİSTEMİ

 
          Sistem Ge, Ni, Au, Ag, Al, Cr, Ti ve benzer metalleri buharlaştırabilmektedir. Sistemde iki adet termal buharlaştırma kaynağı mevcuttur. Her bir kaynağa, uzunluğu 3” ten 5” e kadar olan buharlaştırma elementleri bağlanabilir. Kaynaklar 200 A kadar akım taşıyabilirler. Sistemde iki kaynaklı rezistif termal buharlaştırmanın yanında bir adet DC ve bir adet RF magnetron sıçratma kaynağı bulunmaktadır. Sıçratma yapılacak metaller; metal, metal oksit, matal nitrit, dielektrik malzemelerdir. Sistemde kuartz kristal kaplama sensörü kullanılmaktadır. 0.5 nm den küçük hassasiyette okuma yapılabilmektedir.
 

VAKSİS PVD MT 2M2T

Piyasadan gelen geri bildirim ve en son teknolojiyi kullanan TruSpec Micro cihazı, katı veya sıvı mikro numunelerde karbon, hidrojen, azot, kükürt ve oksijen tayininde optimum performans sunar. Bu sistem, hızlı analiz zamanı ve daha az bakım gerektirmekle birlikte güvenilir ve tutarlı performans sunmaktan geri kalmaz.
 
 
 
 
 

İNCE FİLM ÜRETİM SİSTEMİ İÇİN BAŞVURU FORMU