GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ

 
          GC/MS buharlaşabilir ve yüksek sıcaklığa dayanıklı numunelerin analizinde kullanılan üstün özellikli bir cihazdır. Gaz kromatografi kolonunda ayrılan maddelerin teşhisi, tayini ve yapı analizi için yaygın olarak kullanılır. Dedektör olarak M S ( kütle spektrometresi) kullanması sayesinde tayin limitleri oldukça düşük seviyelere inebilmektedir. Bu sistemde PAH (poliaromatik hidrokarbon), FAME (yağ asidi metil esteri), pestisit ve aroma analizleri yapılabilmektedir. GC’den ayırılarak kütle spektrometresine gönderilen bileşiklerin kromatogramları alınmakta ve her bir bileşiğin kütle spektrumu çekilerek kalitatif tayin çok daha kesin olarak yapılabilmektedir. Hızlı oluşu, ayırma gücünün yüksekliği, nitel- nicel analiz yapabilmesi ve hassasiyetin yüksekliği gibi önemli avantajları vardır.
 

SHİMADZU GC-MS QP2010 ULTRA

Piyasadan gelen geri bildirim ve en son teknolojiyi kullanan TruSpec Micro cihazı, katı veya sıvı mikro numunelerde karbon, hidrojen, azot, kükürt ve oksijen tayininde optimum performans sunar. Bu sistem, hızlı analiz zamanı ve daha az bakım gerektirmekle birlikte güvenilir ve tutarlı performans sunmaktan geri kalmaz.
 
 
 
 
 

GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ ÖLÇÜM SİSTEMİ İÇİN BAŞVURU FORMU