Elementel Analiz Sistemi

 
          Elementel analiz cihazları yakma tekniği üzerine çalışır. Kendilerine ağırlığı bilinen bir örnek verildiğinde bunu yakar ve açığa çıkan gazları karbon, azot ve hidrojen, bazen de kükürt ve oksijen içeren kolonlarda tutar ve ilk verilen maddenin kütlesi ile kolonlarda tutulan elementlerin kütleleri arasındaki oranı yüzde olarak verir. Bu cihaz karbon, hidrojen, azot ve kükürt elementleri içeren organik maddelerin analizi için kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda (950- 1300°C) yakma ile C,H,N ve S içeren organik madde saf oksijenli ortamda parçalanarak gaz halindeki bileşiklere dönüşmektedir. Yanma sonucu karbon, CO2; hidrojen, H2O; azot, N2 ve kükürt, SO2 gazlarına dönüşmekte ve cihaz bu oluşan gazlar üzerinden numunedeki C,H,N,S miktarlarını yüzde olarak tayin etmektedir. Elemental Analiz Cihazı ile homojen olan tüm organik katıların analizi yapılabilmektedir. Laboratuarımızdaki cihaz mikro elemental analiz cihazı olup ilaçlar, plastikler, reçineler, kimyasallar gibi homojen maddelerin analizinde, maksimum 2 mg numune ile çalışmaktadır.
 

LECO / TRUESPEC MİCRO

Piyasadan gelen geri bildirim ve en son teknolojiyi kullanan TruSpec Micro cihazı, katı veya sıvı mikro numunelerde karbon, hidrojen, azot, kükürt ve oksijen tayininde optimum performans sunar. Bu sistem, hızlı analiz zamanı ve daha az bakım gerektirmekle birlikte güvenilir ve tutarlı performans sunmaktan geri kalmaz.
 
 
 
 
 

ELEMENTEL ANALİZ ÖLÇÜM SİSTEMİ İÇİN BAŞVURU FORMU