CIVALI POROZİMETRE

 
          Civalı porozimetre; civanın yüksek basınç altında toz veya yığınsal numunelerde bulunan makro porlara yerleştirilerek malzemedeki gözenek boyut ve dağılımlarının, kütlesel yoğunluklarının belirlenmesi prensibiyle çalışan bir cihazdır. Bu cihaz katalizör, seramikler, mineral ve maden ürünleri, sinterlenmiş materyal, yapı malzemeleri, gıda ürünleri, petrol kayaçları, iyon değiştirici reçineler, biyolojik implantlar, membranlar, adsorbanlar, aktif karbon, zeolit, ilaç hammaddeleri, metalurjik tozlar, aşındırıcılar ve polimerler gibi malzemelerin gözeneklilik ve boyutsuz hacim dağılımlarının hesaplanmasında kullanılmaktadır.
 

QUANTACHROME POREMASTER PM60

Piyasadan gelen geri bildirim ve en son teknolojiyi kullanan TruSpec Micro cihazı, katı veya sıvı mikro numunelerde karbon, hidrojen, azot, kükürt ve oksijen tayininde optimum performans sunar. Bu sistem, hızlı analiz zamanı ve daha az bakım gerektirmekle birlikte güvenilir ve tutarlı performans sunmaktan geri kalmaz.
 
 
 
 
 

CIVALI POROZİMETRE ÖLÇÜM SİSTEMİ İÇİN BAŞVURU FORMU