2022 Yılı Fiyat Listesi

 
NMR CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
H-NMR Adet 80 TL
C-NMR/APT Adet 90 TL
1H+13C-NMR Adet 135 TL
D2O NMR Adet 80 TL
2D-NMR Adet 135 TL

*Tüm kurumlar için DMSO-D6, CDCl3 ve D2O çözücüleri ile hazırlanan numunelerde, numune araştırmacı tarafından hazırlandığı takdirde analiz ücretinden numune başına 20 TL indirim yapılacaktır.

LC-MS/MS CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
MS Analizi Adet 60 TL
MS/MS Analizi Adet 100 TL
HPLC-UV Analizi Adet 70 TL

*Yöntemine göre kullanılacak kolon ve sarf temin edilmelidir.
*Laboratuvarımızda bitkisel örneklerde fenolik bileşenlerinin analizi yapılabilmektedir. Bu kapsamda mevcut fenolik standart maddeler, metot geliştirme, numune hazırlama ve metot validasyonu için müdürlüğümü ile görüşünüz.

GC-MS CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
Yağ Asidi Metil Esteri Analizi Adet 100 TL
SPME-Aroma Analizi Adet 120 TL
Kantitatif Analiz Adet 120 TL
Kalitatif (Türevlendirme içermeyen numuneler) Adet 100 TL

*Yöntemine göre kullanılacak kolon ve sarf temin edilmelidir. Metot geliştirme, numune hazırlama ve metot validasyonu için laboratuvar müdürlüğümüz ile görüşünüz.

ICP-OES CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
ICP-OES Analizi(1 element için) Adet 40 TL
İlave her element için Adet 10 TL
Hg analizi – Hidrür sistemi Adet 150 TL

Ölçümü yapılabilen elementler (Al,B,Ba,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Sr,Tl,Zn)

Numune sayısı en az 15 olmalıdır. Bu sayının altındaki numunelerde birim fiyat iki ile çarpılır.

Tek okuma için mevcut fiyatlar üzerinden % 40 indirim uygulanacaktır.

Metot geliştirme, numune hazırlama ve metot validasyonu için laboratuvar müdürlüğümüz ile görüşünüz.

 

MİKRODALGA PARÇALAMA SİSTEMİ KULLANIM FİYATI
Analiz Türü Birim Fiyat
Mikrodalga Parçalama İşlemi Adet 60 TL

*RTEÜ personeli işlem ve sarfları kendisi sağlayıp işlemi kendisi gerçekleştirdiği takdirde fiyat üzerinden %50 indirim sağlanır.
*Merkezi Araştırma Laboratuvarımızda mevcut olan sarflar;
HNO3 65% (Merk-1.00452.2500)- HCI 32% (Merck-1.00319.2500)
Bunların haricinde sarf ile işlem yaptırmak isteyen araştırmacı, sarflarını kendisi temin etmelidir.

TOPLAM ORGANİK KARBON CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
Toplam Organik Karbon (Sıvı) Adet 90 TL
Toplam Organik Karbon (Katı) Adet 100 TL
Toplam Karbon (Katı/Sıvı) Adet 80 TL
Toplam Azot (Sıvı) Adet 80 TL
ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI ANALİZ FİYATI
Analiz Türü Birim Fiyat
H,C,N,S Analizi Adet 80 TL

*Cihaz yeterli miktarda numune sayısı ulaşınca çalıştırılacaktır. Yeterli sayıya ulaşılmazsa 3 aylık periyotlar halinde cihaz açılır.

LİYOFİLİZATÖR CİHAZI KULLANIM FİYATI
Analiz Türü Birim Fiyat
Liyofilizatör 24 saate kadar kullanım Adet 100 TL
FLORESANS SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI ANALİZ FİYATI
Analiz Türü Birim Fiyat
Floresans Spektrofotometre Saat 75 TL

*Cihaz kullanımı araştırmacıya aittir.

MİKROPLAKA OKUYUCU ANALİZ FİYATI
Analiz Türü Birim Fiyat
Mikroplaka Okuyucusu Saat 75 TL

*Cihaz kullanımı araştırmacıya aittir.

ED-XRF (Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi) CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
Numune Kurutma ve Presleme Adet 60 TL
Yarı Kantitatif XRF Analizi Adet 100 TL
Eritiş ile Numune Hazırlama Adet 80 TL

*Fiyatlarımız tek okuma için geçerlidir. Na-U arası bütün elementler taranır. Numune miktarı jeolojik örneklerde en az 10 g olmalıdır. Örnekler toz halinde ve parçacık boyutu homojen olarak gönderilmelidir.

*Numune kurutma ve presleme işlemi ve sarfları RTEÜ personeli tarafından sağlandığı takdirde fiyat üzerinden % 60 indirim sağlanır.

*Eritiş hazırlama işleminin ve sarfların RTEÜ personeli tarafından sağlanması halinde fiyat üzerinden % 75 indirim sağlanır.

XRD (X-Işını Difraktometresi) CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
Toz Numune XRD* Adet 75 TL
İnce Film ve Bulk XRD* Adet 100 TL
Kalitatif Böbrek Taşı Analizi Adet 100 TL
Yüksek Sıcaklık XRD Analizi Adet 800 TL
XRR Kalibrasyonu** Adet 500 TL
XRR Analizi** Adet 100 TL

*Bir saati geçen ölçümler için ilave % 50 fiyat uygulaması yapılır.

*Gönderilecek olan ince film ve bulk numunelerin yüzeyi düz ve düzgün olmalıdır. Numunelerin yüksekliği 6mm'yi aşmayacak şekilde olmalıdır.

**XRR analizi talep edilmesi halinde, ard arda yapılacak ölçümler için, XRR kalibrasyonu ücreti bir defaya mahsus olarak XRR Analiz ücretine eklenecektir.

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
SEM görüntü inceleme (1 örnek/1 saat) Adet/Saat 120 TL
EDS spektrumu (1 örnek/1 saat) Adet/Saat 120 TL
SEM görüntü inceleme + EDS Spektrum + Mapping (1 örnek/1 saat) Adet/Saat 140 TL
Kritik Nokta Kurutucu Adet 60 TL
Karbon/Altın kaplama (1 dakika) Adet 60 TL

*Cihaza ölçüm için, 10 mm çapında 7 adet numune aynı anda yerleştirilebilir. Analizi yapılacak numuneler ıslak olmamalı ve nem içermemelidir. Kaplama cihazı ile tek seferde en fazla 10 mm çapında 7 adet numuneye kaplama yapılabilmektedir. Gelen örneklerin maksimum yüksekliği 10 mm’yi geçmemelidir.

ZETASİZER NANO ZSP (Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçümü) CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
Zeta Potansiyel ölçümü (3,8 nm-100nm) Adet 80 TL
İzoelektrik Nokta Belirleme Adet 100 TL
Partikül Boyutu Ölçümü (0,3nm-100nm) Adet 50 TL
BET (Yüzey Alanı Ölçüm Sistemi) CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
BET (Tek Nokta) Adet 60 TL
BET (Çok Noktalı N2 Sorpsiyonu) Adet 100 TL
BET (Çok Noktalı H2 Sorpsiyonu) Adet 120 TL
Kimyasal Sorpsiyon Adet 350 TL
Kimyasal Sorpsiyon & BET/MS Adet 600 TL

*8 Saati aşan analizlerde, birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 15 TL ek ücret talep edilecektir.

CİVALI POROZİMETRE (Porozite Ölçüm Sistemi) CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
Düşük Basınç Porozite Ölçümü  Adet 100 TL
Yüksek Basınç Porozite Ölçümü Adet 120 TL
Toplam Porozite Ölçümü Adet 140 TL

*0,5cc lik hücre ile ölçüm yapılacaktır.

İNCE FİLM KAPLAMA CİHAZI KULLANIM FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
Günlük Kullanım Bedeli  Adet 750 TL
Haftalık Kullanım Bedeli  Adet 3000 TL

*Hedef malzeme ve altlıklar filmleri üretecek araştırmacıya aittir. 
*Numune hazılık aşaması ve cihaz temizlik aşamaları kullanım süresine dahil edilecektir

KURŞUN ANALİZİ FİYATI
Analiz Türü Birim Fiyat
Yaş yöntem ile Kurşun Peroksit (PbO2) ve Kırmızı Kurşun (Pb3O4) Tayini  Adet 150 TL

*Deneyde kullanılacak sarf malzemeler talep eden kuruluş tarafından temin edilir. Temin edilmediği takdirde analiz fiyatı %50 oranında artar.

BAL ANALİZ FİYATLARI
Analiz Türü Birim Fiyat
Polen sayımı ve polen tür tayini Adet 150 TL
Nişans Tayini Adet 50 TL
Nem Tayini Adet 30 TL
Paket 1 (Polen, Nişasta, Nem) Adet 200 TL
Prolin Adet 80 TL
Diastaz Adet 80 TL
HMF Adet 100 TL
Şeker (Fruktoz, Glukoz, Sükroz) Adet 120 TL
Paket 2 (Prolin, Diastaz, HMF, Şeker, Nem) Adet 350 TL

*Bal analiz hizmetlerimizin tamamı akademik çalışmaları destekleme amacıyla yapılmakta olup ticari niteliği bulunmamakta ve laboratuvarımızda bu maksadı taşıyan herhangi bir raporlama işlemi yapılmamaktadır.

*5.000 TL ve üzeri analizlerde %10 indirim uygulanmaktadır.


Hesap Bilgileri

Hesap Adı: Recep Tayyip ERDOĞAN üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
IBAN: TR45 0001 0023 1392 4510 8450 01

*FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.